Collection of books/ papers about Vietnam


Books

Title of book
Description
Link
Chiến lược công nghiệp của các DN lớn nhất Việt Nam


Dân số và lao động VN (niên giám thống kê)


Phát triển ngành dịch vụ ở Việt NamFDI in Vietnam (report)


Vietnam monitor (HSBC report)


Socially Sensitive Enterprise Restructuring in Asia: country context and examples


Hướng đến tầm cao mới (Báo cáo phát triển VN 2007)


ASSISTANCE TO INDUSTRIAL SMEs IN VIETNAM
Papers

Title of paper
Description
Link